طرح تلفیق به سوی نور

طرح حمایت های مالی و خدماتی از قرآن پژوهان نابینا در دیگر مؤسسات قرآنی (طرح تلفیق به سوی نور):

در این طرح آموزشی ، قرآن آموزان نابینا در نزدیکترین مؤسسه قرآنی به محل سکونت ثبت نام کرده و در کنار دیگر قرآن آموزان عادی آن مؤسسه با نظارت  و پیگیری بنیاد قرآنی روشندلان آموزش می­بینند و تمام هزینه های ثبت نام و شهریه قرآن آموز نابینا توسط بنیاد قرآنی روشندلان پرداخت میگردد و همچنین قرآن بریل نیز در اختیار آنان قرار میگیرد که این امر برای نابینایانی که در اقصی نقاط مختلف شهرها ساکن هستند و بخاطر بعد مسافت امکان حضور و استفاده از کلاسهای بنیاد قرآنی روشندلان را ندارند بسیار مفید و مؤثر می باشد.