اولین محفل قرآنی ماه مبارک رمضان 1397

اولین محفل قرآنی ماه مبارک رمضان 1397

 

بسمه تعالی

 

محفل قرآنی جهت قرآن پژوهان روشندلان پاک ضمیر و عزیز و خانواده های آنها مصادف با ماه مبارک رمضان 1397 در مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان برگزار گردید.