اعمال ام داوود 

بدون ترجمه

به خط بریل

  شامل 2 جلد
   

 

کتاب اعمال ام داوود ، بدون ترجمه به خط بریل

شامل دو جلد

دعای ام داوود و حدود 5 جزء قرآنی که در اعمال ام داوود قرائت می گردد

 

قابل استفاده جهت :

الف. قرآن پژوهان و قرآن آموزان نابینای عزیز

ب.  سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدارس نابینایی سراسر کشور

ج. کلیه واحدهای بهزیستی ارائه خدمات به نابینایان

د. کتابخانه های بریل

ه. واحدهای بهزیستی

و. نابینایان مسلمان دیگر کشورها

ز. افرادی که بانی تهیه قرآن برای قرآن آموزان نابینا میباشند

 

متقاضیان محترم جهت درخواست و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

03134457376

 03134450130

 09133136266

 

 شماره کارت : 6037997599067882

 شماره حساب 0113057726002 بانک ملی

به نام مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان