Accessibility Tools

قرآن کریم بدون ترجمه به خط بریل

کتاب قرآن بدون ترجمه به خط بریل 

هر 3 جزء یک جلد، سری کامل 10 جلد

 


قابل استفاده جهت:

الف. قرآن پژوهان و قرآن آموزان نابینای عزیز

ب.  سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدارس نابینایی سراسر کشور

ج. کلیه واحدهای بهزیستی ارائه خدمات به نابینایان

د. کتابخانه های بریل

ه. واحدهای بهزیستی

و. نابینایان مسلمان دیگر کشورها

ز. افرادی که بانی تهیه قرآن برای قرآن آموزان نابینا میباشند

 


متقاضیان محترم جهت درخواست و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

03134457376

03134450130

09133136266

 


شماره کارت : 6037997599067882

شماره حساب 0113057726002 بانک ملی

به نام مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان

 


با توجه به احساس نیاز نابینایان به قرآن‌های بدون ترجمه مطمئن و صحیح که با استانداردهای بین‌المللی نیز مطابقت داشته باشد بطوریکه گذشته از نابینایان ایران این قرآن‌های بریل برای همه نابینایان در کشورهای مسلمان قابل استفاده باشد مقدمات تحقیق ، پژوهش و مناسب سازی رسم الخط قرآن بخط بریل زیر نظر اساتید و کارشناسان توسط بنیاد فرهنگی قرآنی روشندلان از سال 86 آغاز گردید و تا سال 89 اینکار سنگین و اثرگذار ادامه داشت که منجر به تایید و صدور مجوز چاپ و نشر آن از طرف مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران گردید و بدنبال آن استقبال همه جانبه و سراسری نابینایان جهت استفاده از این نوع قرآن‌های بریل ما را بر آن داشت که روز به روز چاپ و نشر آن را توسعه داده و سعی شود کیفیت آن نیز روز به روز مطلوب تر گردد تا جاییکه هم‌اکنون گذشته از ایران این قرآن‌ها برای بسیاری از نابینایان مسلمان در دیگر  کشورها ارسال گردیده و در کنفرانس بین‌المللی چاپ قرآن‌های بریل (استانبول ترکیه - بهمن ماه 1391، خردادماه 1393 و شهریور 1394) قرآن‌های بریل چاپ شده این مؤسسه بسیار ممتاز و رسم‌الخط آن بسیار مورد توجه و تایید کارشناسان قرآن بریل دیگر کشورها قرار گرفت.

هم اکنون با پیشرفته ترین دستگاه های چاپگر بریل در چاپخانه انتشارات مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان ، این مصحف ها جهت نابینایان متقاضی چاپ و منتشر شده ، برای آن عزیزان ارسال میگردد.


به منظور سهولت در قرائت و دسترسی آسان قرآن‌پژوهان نابینا به شماره آیات و صفحات ، نکاتی چند در این مصحف شریف لحاظ گردیده که ذیلاً ذکر می‌گردد :

1- هر سه جزء از قرآن‌های بدون‌ترجمه به خط بریل در یک جلد جداگانه تنظیم شده که جمعاً ده جلد می‌باشد که بمنظور استفاده هر سه جزء در جلسات قرآن ، حمل و نقل تنها یک جلد برای نابینا میسر باشد.

2- رسم الخط این مصحف بگونه‌ای تنظیم گردیده که با قواعد بین المللی بریل و رسم الخط عثمان طه نیز مطابقت داشته باشد و همچنین ضوابط و قواعد رسم الخط قرآن نیز رعایت شده به شکلی که مطالعه آن برای همه مسلمانان نابینا در سایر کشورها امکان پذیر باشد .

3- علائم وقف مورد استفاده در این مصحف بر طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که راهنمای بریل این علائم در ابتدای هرجلد از این مصحف درج شده است .

4- حرکت‌های کوتاه «ضمه قبل از واو» ، «فتحه قبل از الف» و « کسره قبل از یاء» حذف گردیده مگر در موارد التقاء‌ساکنین که باعث شده خواندن آن برای نابینایان بسیار سلیس و روان گردد.

5- هر آیه از ابتدای پاراگراف آغاز شده و شماره آیه در پایان آن درج گردیده است که این امر سهولت در قرائت را برای قرآن پژوهان نابینا به دنبال خواهد داشت.


6- در بالای هر صفحه از این مصحف نام سوره ، تعداد آیات موجود در آن صفحه  و شماره صفحه بریل قرار داده شده که راهنمای خوبی جهت نابینایان می‌باشد


7- در بالای هر صفحه شماره صفحه بینایی (برطبق صفحات قرآن‌های عثمان‌طه) مشخص شده و اگر صفحه بینایی ( برطبق قرآن‌های عثمان طه ) در وسط صفحات این مصحف تمام شود ، شروع صفحه بعدی با خط کشی بریل  و در پایان خط کشی شماره صفحه بینایی مربوطه درج گردیده است که ویژگی منحصر بفرد این مصحفهای بریل میباشد.

8- در اول هر جلد فهرست این مصحف‌ بگونه‌ای تنظیم شده که در آن شماره و نام سوره ، تعداد آیات آن سوره و اینکه این آیات از چه صفحه‌ای شروع و در کدام صفحه خاتمه می‌یابد ذکر گردیده است .

9- بمنظور راهنمای نابینایان روی هر جلد از این مصحف ، شماره جلد بهمراه اجزاء مربوطه به خط بریل مشخص شده است .

10- جلدسازی و صحافی آن نیز بگونه‌ای انجام شده که در عین برخوردار بودن از زیبایی و استقامت ، مطالعه آن جهت نابینایان راحت باشد.

11- در ابتدای هر جلد ، مشخصات و  اطلاعات لازم به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی به دو صورت بینایی و بریل نگاشته شده است.


در این مسیر پرافتخار اما دشوار امید می‌رود که مسئولین و دلسوزان عرصه‌های فرهنگی از این حرکت خداپسند ، از جمیع جهات حمایت و آنرا هدایت نمایند.

لینک کوتاه